Методична скарбничка
учителя математики та інформатики
Івахниченко Тамари Миколаївни

 

 

 

Життя прикрашається 

двома речами:

заняттям

математикою

та її викладанням.

       Пуассон С. Д.

 

«Без звички працювати, без уміння долати труднощі, без дисципліни праці немає людини. А саме до цього привчає математика»                        М. І. Кодак

Пам'ятаючи слова К. Ф. Гауса про те, що «математика – наука для очей, а не для вух», вважаю, що математика - це один з тих предметів, в якому використання ІКТ може активізувати всі види навчальної діяльності: вивчення нового матеріалу, підготовка і перевірка домашнього завдання, самостійна робота, перевірочні і контрольні роботи, позакласна робота, творча робота.                                                                                   

Новітні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють не тільки надати учневі велику кількість готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати їх інтелектуальні, творчі здібності, їх уміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації, сформувати особисту освітню траєкторію навчання, сприяють розвитку пізнавально-пошукової діяльності.

Математика

Інформатика

 Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Концепція.doc)

Методичні рекомендації реалізації національно-патріотичного виховання по предметах (рекомендації.doc)

 

 

 

Copyright @ 2015 FriendlyData.com